środa, 29 września 2010

Newest tee / Najnowsza koszulka :D

Ok, I'm pretty busy with other handmade hardware (that's gonna be posted here in some time) but I managed to paint another t-shirt. Painted with Polish textile acrylic paints only (best so far), using just one cheap brush. My own simplistic design (I have to think what I am capable of in the first place) depicting essential paintball gear. I watched this youtube vid and really liked it (sounds familiar to my previous posts?) I closed my eyes and came up with the design.
/
Dobra, jestem dosyć zajęty robieniem innych rzeczy (które umieszczę tutaj za jakiś czas) ale udało mi się namalować kolejną koszulkę. Pomalowana polskimi akrylami (najlepsze jak do tej pory), używając jednego taniutkiego pędzelka. Mój własny prosty projekt (muszę zawsze myśleć co jestem w stanie samemu wykonać w pierwszej kolejności) przedstawiający podstawowe paintballowe sprzęty. Obejżałęm ten filmik na youtube'ie (brzmi znajomo do moich poprednich postów?) zamknąłem oczy i przyszedł mi do głowy ten nadruk.
 
 

poniedziałek, 20 września 2010

Found:) / Znalezione:)

Here's the BIG story, I watched this paintball video on youtube and liked it very much. The soundtrack of it was Liberate by Disturbed, and I pretty much came with the Disturbed design shown in the previous post right after leaving youtube. Due to copyright claims the author of the vid had to change the soundtrack to Paralyser by Finger Eleven (which song I liked even more together with the vid). Now the soundtrack has been changed again, this time to Bodies by Drowning Pool, the song that appears in "a lot" of supposedly extreme sports vids and I don't like the vid any longer. Sadly.
/
Oto TA historia, obejrzałem ten paintballowy montaż na youtube'ie i bardzo mi się spodobał. Podkłąd muzyczny stanowiła wtedy nuta Liberate grana przez Disturbed co mniej więcej spowodowało powstanie loga z poprzedniego posta. Przez prawa autorskie autor video musiał zmienić nutę na Parlyzer zespołu Finger Eleven i wtedy montaż spodobał mi się jeszcze bardziej. Teraz okazało się, że podkład muzyczny został znowu zmieniony, tym razem na Bodies zespołu Drowning Pool, na piosenkę, która pojawia się w "wielu" video z gatunku powiedzmy sportów ekstremalnych i już mi się to nie podoba. Niestety.

The beginning.../Początek...

...here goes the first post, I'm looking for the images that I wanted to upload, but somehow can't find'em. I'm uploading this "somewhere-in-the-middle-of-desingning" screenshot instead for now. The t-shirt's already been made like two weeks ago for my girlfriend (although the design was supposed to go on my shirt). When I find more photos (especially real life ones) I'll mention the story behind this print.
/
...no i jest pierwszy post, szukam włąśnie zdjęć, które chciałem tutaj umieścić, ale jakoś nie mogę ich znaleźć. Tak więc zamiast nich uploaduje  znalezione screenshoty "gdzieś tam w połowie projektowania". Koszulka została już wykonana jakieś dwa tygodnie temu dla mojej dziewczyny (pomimo że nadruk był przewidziany na moją koszulkę). Jak tylko znajdę zdjęcia (zwłaszcza te z natury) wspomnę o historii związanej z tym nadrukiem.